ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พาพร เลาหวิรภาพ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก จิตเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2554จิตแพทย์รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช
วันจันทร์16:00-18:20สัปดาห์ที่ 2คลินิก จิตเวช
วันจันทร์16:00-18:20สัปดาห์ที่ 4คลินิก จิตเวช
วันอังคาร10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช
วันพุธ10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช
วันพฤหัส10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช
วันศุกร์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช
วันเสาร์10:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก จิตเวช
วันเสาร์10:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก จิตเวช

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.