ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุชชนา สีทองสุรภณา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก จิตเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.จิตเวชศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Certificate of Advanced course in child and Adolescent PsychiatryRoyal free Hospital Hampstead NHS London UK

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2555จิตแพทย์รพ.นนทเวช
2553 - 2555จิตแพทย์รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์
2554 - 2555จิตแพทย์รพ.กรุงเทพภูเก็ต
2551 - 2551จิตแพทย์รพ.สมุทรปราการ รพ.มนารมย์
2547 - 2548Internshipรพ.สมุทรปราการ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช
วันพุธ10:30-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช
วันศุกร์10:00-12:30ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.