ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.คมกริช สุกใส

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellow in spot medicineศิริราชพยาบาล
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2555แพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.เกษมราษฎร์บางแค
2544 - 2550แพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.เมตตาประชารักษ์
2537 - 2540แพทย์รพ.เมตตาประชารักษ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันพุธ13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เวชศาสตร์การกีฬา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.