ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อิสระ สังฆวะดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กุมารแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
The epilepsy Center-Clinical NeurophysiologyEEG and epilepsy CourseCleveland ClinicOhioUSA

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2553กุมารแพทย์โรงพยาบาลพะเยา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ09:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส10:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.