ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

นพ.อิสระ สังฆวะดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
The epilepsy Center-Clinical NeurophysiologyEEG and epilepsy CourseCleveland ClinicOhioUSA
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กุมารแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2553กุมารแพทย์โรงพยาบาลพะเยา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ10:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.