ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สารเดช เขื่องศิริกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in Hip SurgeryOsaka University Graduate School of MedicineJapan
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2556ศัลยแพทย์กระดูกและข้อรพ.พระมงกุฎเกล้า
2548 - 2549ศัลยแพทย์กระดูกและข้อรพ.อานันทมหิดล ลพบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.