ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รจเลข ศิวะสัตยานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.เลิดสิน
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2547แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.เลิดสิน
2545 - 2545แพทย์รพ.นวมินทร์