ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จุฑารัตน์ ฉัตรวิริยาวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.รามาธิบดี
Internshipsรพ.ศูนย์ขอนแก่น ม.ขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิตม.ธรรมศาสตร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.