ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วรวรรณ อำมฤตโชติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
EndocrinologyEndocrinology clinical Fellowship ProgramTuufts Medical Center BostonMAUSA
Internal MedicineUniversity of Hawaii Internal Medicine Residency ProgramOSHUHIUSA
แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2560Clinical EndocrinologistDiabutes and Endocrinology Associates
2551 - 2552แพทย์สาขาตรวจสุขภาพและฉุกเฉินโรงพยาบาลพญาไท 2
2550 - 2551แพทย์ทั่วไป(ใช้ทุนปีที่3)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
2549 - 2550แพทย์ทั่วไป(ใช้ทุนปีที่2)รพ.สมเด็จพระยุพราชเดขอุดม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.