ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.กิตติพงษ์ ผลสุวรรณชัย

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พัฒนา เต็งอำนวย

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.นุชภา รัตนจรัสโรจน์

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์