ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

พญ.จามรี ณ บางช้าง

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

นพ.นพดล วาณิชฤดี

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

พญ.สุชชนา สีทองสุรภณา

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

นพ.อิศรา รักษ์กุล

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

พญ.พชรมณฑ์ ลำเลียงพล

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

นพ.ปราการ ถมยางกูร

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

พญ.จุฑามาศ อัตชู

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

พญ.พาพร เลาหวิรภาพ

คลินิก จิตเวช

โรงพยาบาล พญาไท 2