พญ. อดิศร์สุดา เฟื่องฟู

พญ. อดิศร์สุดา เฟื่องฟู

พญ. อดิศร์สุดา เฟื่องฟู


ความชำนาญ
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
สาขา

การศึกษา

  • 2532 – 2538 แพทยศาสตร์บัณฑิต, ม.รังสิต
  • 2541 – 2543 วว.กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • 2544 – 2547 วว.อนุสาขาพัฒนาการเด้ก, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

คลินิก พัฒนาการเด็ก

(12:00 - 16:00)

คลินิก พัฒนาการเด็ก

(12:00 - 16:00)

คลินิก พัฒนาการเด็ก

(12:00 - 16:00)

คลินิก พัฒนาการเด็ก

(12:00 - 16:00)
Loading...
Loading...