พญ. ลัดดาวัลย์ ชัยแสงจันทร์

พญ. ลัดดาวัลย์ ชัยแสงจันทร์

พญ. ลัดดาวัลย์ ชัยแสงจันทร์


ความชำนาญ
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
สาขา

การศึกษา

  • 2546 – 2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 12:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 12:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 12:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 12:00)
Loading...
Loading...