วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3 เข็ม
เข้ารับบริการได้ถึง
31/12/24
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

ไวรัสตับอักเสบชนิด B เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B (Hepatitis B Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับเรื้อรังและมะเร็งตับที่สำคัญทั่วโลก

• ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ทั้งหมด 3 เข็ม
• เข็มที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1 – 2 เดือน
• เข็มที่ 3 ห่างจากครั้งแรก 6 เดือน

เพราะการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไวรัสตับอักเสบได้อย่างเห็นผล โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสตับอักเสบบีที่อาจร้ายแรงถึงชีวิตหากป่วยเรื้อรัง

รายการตรวจ

  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3 เข็ม

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3 เข็ม

เข้ารับบริการได้ถึง 31/12/24

2,200.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3 เข็ม

พญาไท ศรีราชา

เข้ารับบริการได้ถึง 31/12/24