ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus HPV DNA)

ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus  HPV DNA)
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/25
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

การตรวจมะเร็งปากมดลูก Thinprep + HPV Test ดียังไง?
เมื่อการตรวจภายใน เก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูกเพื่อหาเซลล์ผิดปกติ ตรวจควบคู่กับการค้นหาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus Virus) จะทำให้การตรวจคัดกรองมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง

แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร?
ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป หรือผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยทุก 1 ปี แต่ถ้าตรวจพบว่าติดเชื้อชนิดความเสี่ยงสูง แพทย์จะนัดตรวจซ้ำทุก 6 เดือน

รายการตรวจ

  • ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus HPV DNA)

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus HPV DNA)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

3,200.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus HPV DNA)

พญาไท ศรีราชา

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25