ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (Thin Prep Pap Test + Utrasound of TVS)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด  (Thin Prep Pap Test + Utrasound of TVS)
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/25
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

มะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันโรคและรักษาตั้งแต่ระยะแรก แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือผู้หญิงบางคนมีความอายที่จะเข้ารับการตรวจภายใน ทำให้เสียโอกาสในการตรวจพบรอยโรคระยะแรก หรือรอยโรคระยะก่อนลุกลาม ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรปรับทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจภายใน ละความอายที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งควรเข้ารับการตรวจตั้งแต่อายุ 25 ปี

การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด ใช้ตรวจหาความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ ได้แก่ ถุงน้ำรังไข่ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกในมดลูก หรือเยื่อบุโพรงมดลูก หรือก้อนเนื้อภายในอุ้งเชิงกราน หากตรวจพบจะช่วยให้แพทย์ตรวจพบโรคร้ายก่อนสายเกินรักษาได้

รายการตรวจ

  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (Thin Prep Pap Test + Utrasound of TVS)

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (Thin Prep Pap Test + Utrasound of TVS)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25

2,890.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (Thin Prep Pap Test + Utrasound of TVS)

พญาไท ศรีราชา

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/25