ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็กหลีกเลี่ยงการทำลายกล้ามเนื้อหลัง Percutaneous Spine Surgery

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท หรือเนื้องอกกระดูกสันหลัง ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก การรักษาที่เจ็บน้อยและปลอดภัยกว่า