ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ดูแลสุขภาพตรงจุดยิ่งขึ้น ด้วยการตรวจ DNA Diet Fitness Pro


ดูแลสุขภาพตรงจุดยิ่งขึ้น ด้วยการตรวจ DNA Diet Fitness Pro


ปัจจุบันเทรนด์ในการหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนั้น ถือว่าได้รับความนิยมสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มีมากขึ้น ด้วยปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่นับวันยิ่งรุนแรงขึ้น และด้วยเพราะเราทุกคนต่างก็เริ่มตระหนักแล้วว่า “ถ้าปราศจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไป ชีวิตก็คงไม่อาจมีความสุขได้อย่างที่ใจต้องการ” แล้วทราบกันหรือไม่ว่า ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถทำให้การดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการ หรือเรื่องการออกกำลังกาย กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้ และยังช่วยให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ด้วยการตรวจ DNA ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไร จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้น สามารถติดตามได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้


DNA Diet Fitness Pro คืออะไร? ทำความรู้จักไว้…ทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพ

“DNA Diet Fitness Pro” คือ โปรแกรมการตรวจยีน เพื่อนำเอาสารพันธุกรรมในกระพุ้งแก้มของเราไปวิเคราะห์แล้วแปลผลออกมาว่า “ร่างกายของเรานั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมแบบไหน?” ควบคู่กับการแปลผลในเชิงสุขภาพ อาทิ ยีนของเรามีความสามารถในการเผาผลาญพลังงานเป็นอย่างไร? ยีนของเราทำปฏิกิริยาต่อสารอาหารประเภทแป้ง โปรตีน ไขมัน ในลักษณะไหน? หรือ ยีนของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายมากน้อยเพียงใด? ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานี้ จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการ หรือว่าเรื่องของการออกกำลังกาย


ขั้นตอนการตรวจ DNA Diet Fitness Pro เป็นอย่างไร?

ขั้นตอนในการตรวจ DNA Diet Fitness Pro ถือว่าไม่มีความซับซ้อนและยุ่งยากเลยสำหรับผู้เข้ารับการตรวจ โดยแพทย์จะใช้ไม้เล็กๆ ขูดไปยังบริเวณกระพุ้งแก้มเบา คือขูดเอาเพียงแค่เซลล์ตรงผนังเยื่อบุกระพุ้งแก้มไปส่งตรวจ ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของทางฝั่งผู้รับการตรวจแล้ว แต่ในฝั่งทางด้านการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลตรวจนั้น จำเป็นจะต้องใช้เวลายาวนานถึง 1 เดือน เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด


อะไรทำให้มั่นใจว่าผลตรวจที่ได้นั้น...น่าเชื่อถือ?

การวิเคราะห์ผลตรวจจะอ้างอิงจากฐานข้อมูล DNA โลก โดยทีมแพทย์จะดำเนินการนำเอา DNA ที่เก็บได้ มาคลี่ออกเพื่อดูตำแหน่งการเรียงกันของคู่ยีนว่ามีลักษณะอย่างไร จับคู่กันแบบไหน แล้วนำไปเทียบกับฐานข้อมูล DNA ของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บมาเป็นจำนวนมากจากคนทั่วโลกใน “DNA BANK” หรือ “ธนาคาร DNA” เพื่อเทียบเคียงคำตอบว่า DNA ที่มีการเรียงตัวจับคู่กันแบบนี้ จะส่งผลให้มีลักษณะพื้นฐานร่างกายเป็นแบบใด เพราะโดยปกติแล้ว การจับคู่เรียงตัวกันของ DNA ที่เปลี่ยนไป จะทำให้พื้นฐานร่างกาย คาแรคเตอร์ รูปร่างหน้าตาของคนเราแตกต่างกันไปด้วย แต่ถ้า DNA คู่ใดของเราที่จับคู่เรียงตัวเหมือนกัน ก็จะทำให้เรามีพื้นฐานร่างกาย หรือรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันได้นั่นเอง


ยกตัวอย่างเช่น จากการตรวจ DNA ของคนที่มีดวงตาสีฟ้า ก็จะพบว่า มีการจับคู่ DNA ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับลักษณะของดวงตาเหมือนกัน ดังนั้น ข้อมูลในธนาคาร DNA จึงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงว่า DNA ของผู้เข้ารับการตรวจ จะมีพื้นฐานร่างกายเป็นอย่างไร และนำไปสู่การแปลผลเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นฐานร่างกายให้ได้มากที่สุด


เราจะรู้อะไรบ้างจากการตรวจ

ผลการตรวจที่เราจะได้ทราบจากการเข้าโปรแกรมการตรวจ DNA Diet Fitness Pro นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่


  1. ความต้องสารอาหาร (Nutrient Needs)

  2. การตรวจ DNA Diet Fitness Pro จะทำให้เราทราบว่า พื้นฐานร่างกายของเรานั้น ต้องการสารอาหารสำคัญใดเป็นพิเศษ เช่น เมื่อตรวจแล้วพบว่า พื้นฐานร่างกายเรามีความต้องการวิตามินบี 6 และ บี 12 สูง นั่นหมายความว่า เราจำเป็นต้องทานอาหารที่มีวิตามินบี 6 และ บี 12 มากกว่าคนทั่วไป เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งหากเราไม่ทราบ และปล่อยให้ร่างกายไม่ได้รับวิตามินบี 6 และ บี 12 ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ก็จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้


  3. ความไวต่ออาหาร (Food And Dietary Sensitivities)

  4. เราจะทราบว่า ร่างกายของเราตอบสนองต่อสารอาหารแต่ละชนิดเป็นอย่างไร เช่น เมื่อตรวจแล้วพบว่า พื้นฐานร่างกายเรามีความไวต่อสารอาหารประเภทแป้งและคาร์โบไฮเดรตเป็นพิเศษ นั่นหมายความว่า หากเราไม่ควบคุมการรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้ดี ก็จะทำให้เราอ้วนได้ง่ายกว่าคนอื่น หรือหากผลตรวจบอกว่าร่างกายเราไวต่อแอลกอฮอล์ นั่นก็จะทำให้เรารู้ตัวแล้วว่า ไม่ควรดื่มในปริมาณเดียวกับคนทั่วไป เพราะเราอาจเมาเร็ว เมาหนัก และเมาง่ายกว่าปกติ


  5. การดูแลสุขภาพองค์รวม (Well - Being)

  6. เราจะทราบว่า ควรดูแลสุขภาพตัวเองโดยรวมอย่างไร เพื่อให้เรามีโอกาสมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้มากที่สุด โดยจะทราบได้เลยว่า พื้นฐานร่างกายเรานั้นมีความสามารถในการเผาผลาญพลังงานเป็นอย่างไร เสี่ยงต่อความภาวะน้ำหนักเกินมากน้อยแค่ไหน ตลอดจนมีความสามารถในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดีเพียงใดด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้แพทย์สามารถแนะนำและวางแนวทางในการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับเราโดยเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น


  7. การออกกำลังกายที่เหมาะสม (Fitness)

  8. การตรวจ DNA Diet Fitness Pro จะทำให้เราทราบว่า พื้นฐานร่างกายของเราแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน มีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูงเท่าไร มีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองดีแค่ไหน ฯลฯ ซึ่งการทราบข้อมูลเหล่านี้ จะนำไปสู่คำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสม ว่าควรออกกำลังกายเท่าไร อย่างไรดี ถึงจะไม่หักโหมเกินไปกับร่างกายของเรา ถึงจะไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บแทรกซ้อนได้ เป็นต้น


ใครดี ที่ควรตรวจ DNA Diet Fitness Pro?

การตรวจ DNA Diet Fitness Pro เป็นการตรวจที่ทำเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็เพียงพอ เพราะ DNA นั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการตรวจ “ตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่ 12 ปี เป็นต้นไป” หรือตรวจในกลุ่มคนที่ “ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเป็นพิเศษ” ต้องการวางแผนเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ เพราะ หากเราปล่อยให้ร่างกายของเราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุไปโดยที่ไม่ทราบเลยว่า พื้นฐานร่างกายตัวเองเป็นอย่างไร จำเป็นต้องดูแลตรงไหนเป็นพิเศษ ก็จะทำให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของเรา มีปัญหาสุขภาพรบกวน ไม่แข็งแรง และไม่สามารถมีความสุขได้อย่างที่ควรจะเป็น หรือใน “กลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินมาตรฐาน” และต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลับมามีรูปร่างและสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ เพราะการตรวจ DNA Diet Fitness Pro จะช่วยทำให้สามารถควบคุมการรับประทานอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะกับร่างกายเราได้ดีกว่า เพราะเป็นการดูแลตัวเองบนพื้นฐานของการที่เราทราบว่า ร่างกายของเราเป็นอย่างไร และเหมาะกับการดูแลแบบไหนอย่างแท้จริง


เพราะพื้นฐานร่างกายคนเรานั้นไม่เหมือนกัน จึงทำให้บางคนกินเท่าไรก็ไม่อ้วน ในขณะที่บางคนกินนิดเดียวก็อ้วนได้ หรือบางคนก็เหมาะกับการวิ่ง แต่บางคนวิ่งกี่ที่ก็เจ็บ เพราะแท้จริงแล้วร่างกายเหมาะกับการออกกำลังกายแบบอื่นมากกว่า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่บ่งบอกว่า “ถ้าเรารู้ว่าพื้นฐานร่างกายของเราเป็นอย่างไร เราก็จะวางแผนดูแลตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น” เหมือนกับการที่เรารู้ว่าเราชอบอะไร ก็จะทำให้เราเรียน และทำงานในเรื่องนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง การตรวจ DNA Diet Fitness Pro ก็เป็นเสมือนการตรวจที่ทำให้เรารู้จักพื้นฐานตัวเอง รู้จักร่างกายตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งใครก็ตามที่ปรารถนาอยากจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้มากกว่านี้ ทำให้ตัวเองมีรูปร่าง มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้มากกว่านี้ เพื่อมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นกว่านี้ล่ะก็ โปรแกรมการตรวจนี้นับว่าคุ้มค่ามากๆ เพราะเป็นการตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต แต่สามารถทำให้เรามีแนวทางในการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีได้ไปตลอด...ทั้งชีวิต


พ.ญ.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ
แพทย์หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
โรงพยาบาลพญาไท 3
โทร 02-467-1111 ต่อ 1420
นัดหมายแพทย์

Rate this article : ดูแลสุขภาพตรงจุดยิ่งขึ้น ด้วยการตรวจ DNA Diet Fitness Pro

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง