แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package & Promotion

 • รายละเอียดแพ็กเกจ
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ
 • สิทธิพิเศษ

รายละเอียดแพ็กเกจ

 • Basic Checkup (21 รายการ)
  รายการตรวจ Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ Physical Examination 2 ครั้ง/ปี
  2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs ไม่จำกัด
  3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
  4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
  5 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด
  6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ไม่จำกัด
  7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ไม่จำกัด
  8 ตรวจการทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
  9 ตรวจการทำงานของไต BUN ไม่จำกัด
  10 ตรวจการทำงานของตับ SGPT ไม่จำกัด
  11 ตรวจการทำงานของตับ SGOT ไม่จำกัด
  12 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phophatase ไม่จำกัด
  13 ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอล Cholesterol ไม่จำกัด
  14 ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride ไม่จำกัด
  15 ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด HDL-Cholesterol ไม่จำกัด
  16 ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL-Cholesterol ไม่จำกัด
  17 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c ไม่จำกัด
  18 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid ไม่จำกัด
  19 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ TSH ไม่จำกัด
  20 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT4 ไม่จำกัด
  21 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT3 ไม่จำกัด

  *กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

 • Advance Checkup (19 รายการ)
  เลือก 6 หมวด จาก 9 หมวด
  ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง Limit ชาย หญิง
  ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Doppler 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ เลือกได้ 2 รายการ
  เลือกตรวจ EST หรือ ECHO อย่างใดอย่างหนึ่ง
  Limit ชาย หญิง
  ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกได้ 4 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thinprep & PV 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์ก่อมะเร็ง HPV Test 1 ครั้ง/ปี
  อัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด US Vergina 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 ไม่จำกัด
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 ไม่จำกัด
  ตรวจคัดกรองโรคต่อมไทรอยด์ Limit ชาย หญิง
  อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ US Neck & Thyroid 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกได้ 5 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag + Anti HBs ไม่จำกัด
  ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ Anti HBc (HBcAb) ไม่จำกัด
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV ไม่จำกัด
  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgM ไม่จำกัด
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgG ไม่จำกัด
  ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ Stool Examination ไม่จำกัด
  ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระ เพื่อดูภาวะการอักเสบของลำไส้ Occult Blood ไม่จำกัด
  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน US Upper Abdomen 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง US Lower Abdomen 2 ครั้ง/ปี
  ตรวจป้องกันความเสี่ยงโรคกระดูกและข้อ เลือกได้ 1 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจหาความหนาแน่นมวลกระดูก (ข้อสะโพกและกระดูกสันหลัง) BMD Lumbar Spine Hip 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจข้อเสื่อมทั้งสะโพก เข่า และเท้า Orthoscanogram 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจละเอียดด้วยเครื่องมือ CT Scan และ MRI เลือกได้ 1 รายการ *ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ Limit ชาย หญิง
  ตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง CT Scan CT Brain 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก CT Chest 1 ครั้ง/ปี
  การตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง CT Upper or Lower 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจหาหินปูนที่บริเวณหลอดเลือดแดงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Coronary Artery 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Spine 1 Part 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจเอกซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain 1 ครั้ง/ปี
  ตรวจเจาะลึกระดับฮอร์โมนและวิตามิน เลือกได้ 3 รายการ Limit ชาย หญิง
  ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone ไม่จำกัด
  ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง Progesterone ไม่จำกัด
  ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด DHEAs ไม่จำกัด
  ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ไม่จำกัด
  ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12 ไม่จำกัด
  การให้วิตามินทางหลอดเลือด IV Treatment 1 ครั้ง/ปี
  Covid-19 Screening & Carring Check Up เลือกได้ 3 รายการ Limit ชาย หญิง
  การตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR (COVID-19) 1 ครั้ง/ปี
  ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) RAPID ANTIGEN TEST (SARS-CoV-2 AG PST NASAL) (ROCHE-HOME USE) 6 ครั้ง/ปี
  ตรวจหาค่าการอักเสบในร่างกาย เพื่อประเมินความเสี่ยง C-Reactive Protein (hsCRP) 4 ครั้ง/ปี
  ตราวจหาสารบ่งชี้ของการเกิดหลอดเลือดอุดตัน D-Dimer (FDP) 4 ครั้ง/ปี
  ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody (CMIA) 4 ครั้ง/ปี
  ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 และความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antibody Neutralization & IgG & IgM 1 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขแพ็กเกจ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ระยะเวลาในการใช้บริการ
  • สามารถเข้ารับบริการตรวจครั้งแรกได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
  • โปรแกรม Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 และใช้บริการซ้ำได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก
  • โปรแกรม Advance Checkup สามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการ Basic Checkup ครั้งแรก
 • ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
  • โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจครั้งแรกและครั้งที่ 2 แล้ว
  • กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
 • ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • สำหรับรายการตรวจในกลุ่ม CT&MRI กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ จากการทำ CT & MRI ต้องชำระเงินเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000 - 15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
 • การให้วิตามินทางหลอดเลือด ขึ้นอยู่กับสาขาโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ ดังนี้
  • สูตร Immune Booster
   สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 1, พญาไท 2, พญาไท 3 และ นวมินทร์ เท่านั้น
  • สูตร Aura White หรือ สูตร Anti Aging
   สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท ศรีราชา เท่านั้น
 • หากเข้ารับบริการตรวจครบ 6 หมวดแล้วในครั้งแรก จะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดได้ในกรณีแพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามผลในครั้งที่ 2

สิทธิพิเศษ

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจ All You Can Check ผ่านช่องทางออนไลน์ Website และ Shopee เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ของรางวัล สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น (กดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว)
 • กรณีลูกค้าซื้อแพ็กเกจผ่าน Website และ Shopee ต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัลที่ Line Official: @PhyathaiHospital
  (หากไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนคำสั่งซื้อจากทั้ง 2 ช่องทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัล)
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.phyathai.com ภายใน 7 วัน หลังจบโปรโมชั่นในแต่ละเดือน
 • รางวัลบัตรกำนัล Central สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจ All you can check 100 ออเดอร์แรก เท่านั้น
 • รางวัลบัตรรับประทานอาหารมิชลินสตาร์ สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจ All you can check ครบ 60,000 บาทขึ้นไป และเป็น 3 ออเดอร์แรกของแต่ละเดือน
 • รางวัล IPhone 13 Pro สำหรับผู้ที่มียอดซื้อแพ็กเกจ All you can check สะสมสูงสุดในแต่ละเดือน โดยมียอดซื้อขั้นต่ำ 120,000 บาท
 • รางวัล บัตรกำนัลที่พัก X2 Pattaya Oceanphere สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงที่สุดตลอดแคมเปญ
 • รางวัล iPhone 13 Pro และ บัตรกำนัลร้านอาหาร จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล iPhone 13 Pro จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 5%
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล iPhone 13 Pro จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง ณ อาคาร WTH Building เลขที่ 121 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • สงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ทำครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
 • ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • ยกเลิกการชำระสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ
  • มีเจตนาหรือพฤติกรรมที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือโดยมิชอบ
  • กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมนี้
  • กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย
  • มีเหตุอื่นใดที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 • ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
 • สงวนสิทธิ์ของรางวัล สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ 11.11 และ 12.12 ของทางโรงพยาบาล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package & Promotion

 • รายละเอียดแพ็กเกจ
  • Basic Checkup (21 รายการ)
   รายการตรวจ Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination 2 ครั้ง/ปี
   2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs ไม่จำกัด
   3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
   4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
   5 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด
   6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ไม่จำกัด
   7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ไม่จำกัด
   8 ตรวจการทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
   9 ตรวจการทำงานของไต BUN ไม่จำกัด
   10 ตรวจการทำงานของตับ SGPT ไม่จำกัด
   11 ตรวจการทำงานของตับ SGOT ไม่จำกัด
   12 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phophatase ไม่จำกัด
   13 ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอล Cholesterol ไม่จำกัด
   14 ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride ไม่จำกัด
   15 ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด HDL-Cholesterol ไม่จำกัด
   16 ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL-Cholesterol ไม่จำกัด
   17 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c ไม่จำกัด
   18 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid ไม่จำกัด
   19 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ TSH ไม่จำกัด
   20 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT4 ไม่จำกัด
   21 ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์ FT3 ไม่จำกัด

   *กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

  • Advance Checkup (19 รายการ)
   เลือก 6 หมวด จาก 9 หมวด
   ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง Limit ชาย หญิง
   ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Doppler 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ เลือกได้ 2 รายการ
   เลือกตรวจ EST หรือ ECHO อย่างใดอย่างหนึ่ง
   Limit ชาย หญิง
   ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกได้ 4 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thinprep & PV 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์ก่อมะเร็ง HPV Test 1 ครั้ง/ปี
   อัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด US Vergina 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 ไม่จำกัด
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 ไม่จำกัด
   ตรวจคัดกรองโรคต่อมไทรอยด์ Limit ชาย หญิง
   อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ US Neck & Thyroid 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกได้ 5 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag + Anti HBs ไม่จำกัด
   ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ Anti HBc (HBcAb) ไม่จำกัด
   ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV ไม่จำกัด
   ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgM ไม่จำกัด
   ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgG ไม่จำกัด
   ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ Stool Examination ไม่จำกัด
   ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระ เพื่อดูภาวะการอักเสบของลำไส้ Occult Blood ไม่จำกัด
   ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน US Upper Abdomen 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง US Lower Abdomen 2 ครั้ง/ปี
   ตรวจป้องกันความเสี่ยงโรคกระดูกและข้อ เลือกได้ 1 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจหาความหนาแน่นมวลกระดูก (ข้อสะโพกและกระดูกสันหลัง) BMD Lumbar Spine Hip 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจข้อเสื่อมทั้งสะโพก เข่า และเท้า* Orthoscanogram 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจละเอียดด้วยเครื่องมือ CT Scan และ MRI เลือกได้ 1 รายการ *ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ Limit ชาย หญิง
   ตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง CT Scan CT Brain 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก CT Chest 1 ครั้ง/ปี
   การตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง CT Upper or Lower 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจหาหินปูนที่บริเวณหลอดเลือดแดงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Coronary Artery 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Spine 1 Part 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจเอกซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain 1 ครั้ง/ปี
   ตรวจเจาะลึกระดับฮอร์โมนและวิตามิน เลือกได้ 3 รายการ Limit ชาย หญิง
   ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone ไม่จำกัด
   ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง Progesterone ไม่จำกัด
   ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด DHEAs ไม่จำกัด
   ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ไม่จำกัด
   ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12 ไม่จำกัด
   การให้วิตามินทางหลอดเลือด* IV Treatment 1 ครั้ง/ปี
   Covid-19 Screening & Carring Check Up เลือกได้ 3 รายการ Limit ชาย หญิง
   การตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR (COVID-19) 1 ครั้ง/ปี
   ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) RAPID ANTIGEN TEST (SARS-CoV-2 AG PST NASAL) (ROCHE-HOME USE) 6 ครั้ง/ปี
   ตรวจหาค่าการอักเสบในร่างกาย เพื่อประเมินความเสี่ยง C-Reactive Protein (hsCRP) 4 ครั้ง/ปี
   ตราวจหาสารบ่งชี้ของการเกิดหลอดเลือดอุดตัน D-Dimer (FDP) 4 ครั้ง/ปี
   ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody (CMIA) 4 ครั้ง/ปี
   ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 และความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antibody Neutralization & IgG & IgM 1 ครั้ง/ปี
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
  • ระยะเวลาในการใช้บริการ
   • สามารถเข้ารับบริการตรวจครั้งแรกได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
   • โปรแกรม Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 และใช้บริการซ้ำได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก
   • โปรแกรม Advance Checkup สามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการ Basic Checkup ครั้งแรก
  • ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
   • โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจครั้งแรกและครั้งที่ 2 แล้ว
   • กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
   • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
  • ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • สำหรับรายการตรวจในกลุ่ม CT&MRI กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ จากการทำ CT & MRI ต้องชำระเงินเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000 - 15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
  • การให้วิตามินทางหลอดเลือด ขึ้นอยู่กับสาขาโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ ดังนี้
   • สูตร Immune Booster
    สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 1, พญาไท 2, พญาไท 3 และ นวมินทร์ เท่านั้น
   • สูตร Aura White หรือ สูตร Anti Aging
    สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท ศรีราชา เท่านั้น
  • หากเข้ารับบริการตรวจครบ 6 หมวดแล้วในครั้งแรก จะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดได้ในกรณีแพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามผลในครั้งที่ 2
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษ

  เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

  • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจ All You Can Check ผ่านช่องทางออนไลน์ Website และ Shopee เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์ของรางวัล สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น (กดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว)
  • กรณีลูกค้าซื้อแพ็กเกจผ่าน Website และ Shopee ต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัลที่ Line Official: @PhyathaiHospital
   (หากไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนคำสั่งซื้อจากทั้ง 2 ช่องทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัล)
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.phyathai.com ภายใน 7 วัน หลังจบโปรโมชั่นในแต่ละเดือน
  • รางวัลบัตรกำนัล Central สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจ All you can check 100 ออเดอร์แรก เท่านั้น
  • รางวัลบัตรรับประทานอาหารมิชลินสตาร์ สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจ All you can check ครบ 60,000 บาทขึ้นไป และเป็น 3 ออเดอร์แรกของแต่ละเดือน
  • รางวัล IPhone 13 Pro สำหรับผู้ที่มียอดซื้อแพ็กเกจ All you can check สะสมสูงสุดในแต่ละเดือน โดยมียอดซื้อขั้นต่ำ 120,000 บาท
  • รางวัล บัตรกำนัลที่พัก X2 Pattaya Oceanphere สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงที่สุดตลอดแคมเปญ
  • รางวัล iPhone 13 Pro และ บัตรกำนัลร้านอาหาร จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัล
  • ผู้ที่ได้รับรางวัล iPhone 13 Pro จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 5%
  • ผู้ที่ได้รับรางวัล iPhone 13 Pro จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง ณ อาคาร WTH Building เลขที่ 121 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • สงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ทำครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
  • ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   • ยกเลิกการชำระสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ
   • มีเจตนาหรือพฤติกรรมที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือโดยมิชอบ
   • กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมนี้
   • กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆอันผิดต่อกฎหมาย
   • มีเหตุอื่นใดที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  • ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
  • สงวนสิทธิ์ของรางวัล สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ 11.11 และ 12.12 ของทางโรงพยาบาล
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

Related Articles

ช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ โทร. 1772
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. 038-317-333 ต่อ 4127 หรือ 088-5000-205