ศูนย์การแพทย์

ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย

1
Estimated cost is ?


    การประเมินการค่าใช้จ่าย จากที่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลพญาไท ได้ชำระภายหลังเสร็จสิ้นการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น เมื่อถามโรงพยาบาลเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับวิธีการรักษา คำตอบที่ได้หมายความว่าอย่างไร? ราคาที่แจ้งรวมค่าแพทย์ ค่าห้องพักผู้ป่วยในหรือไม่? เป็นค่าใช้จ่ายต่ำสุด ที่อาจเป็นไปได้หรือเป็นราคาที่ผู้ป่วยทั่วไป จ่ายจริง?

    ข้อมูลของ REALCOST มาจากใบเรียกเก็บเงินจริงที่ผู้ป่วยจ่ายเมื่อออกจากโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าศัลยกรรม ค่าแพทย์ ค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการ ค่ายา ค่าห้องพัก ฯลฯ เป็นราคาทั้งหมดที่ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกได้ชำระให้กับทางโรงพยาบาลหลังรับการรักษาครั้งนั้น

2
กรุณาคลิกเพื่อเลือกโปรแกรมการรักษา ที่ท่านต้องการประมาณราคา


    ถ้าไม่เห็นโปรแกรมการรักษาที่สนใจ อาจเป็นเพราะสาเหตุสามประการดังต่อไปนี้

  • เราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประมาณราคาที่เชื่อถือได้
  • โปรแกรมการรักษานั้นมักเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นช่วงราคาจึงกว้างเกินไป
  • โปรแกรมการรักษานั้นมักทำร่วมกับโปรแกรมการรักษาอื่นๆ หลายอย่าง ทำให้ไม่สามารถแยก ค่าใช้จ่ายรวมในใบเรียกเก็บเงินรวมซึ่งอาจรวมปัจจัยอื่นๆ ด้วย

  • ในกรณีดังกล่าว กรุณาติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษา