ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รัชนี บุณยกาญจนากร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัติเชี่ยวชาญอายุรกรรม ต่อยอดอายุรกรรมระบบประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2550อายุรแพทย์ระบบประสาทสถาบันประสาทวิทยา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันอังคาร15:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันอังคาร08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันพุธ08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันพฤหัส08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันศุกร์08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.