ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมโรคปอด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชบำบัดวิกฤตรพ.พระมงกุฎ
DIC and MSc Respiratory MedicineUniversity of London UK
Certificate at Clinical StudyRoyal Brompton London UK
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจรพ.พระมงกุฎ
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2549อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจรพ.วิชัยยุทธ
2534 - 2548อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจรพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


แม้โรคระบบทางเดินหายใจอาจเริ่มต้นด้วยอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย แต่กลับแฝงไปด้วยอันตรายที่ใครๆ อาจมองข้าม นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ ประจำคลินิกอายุรกรรม รพ.พญาไท 2 จึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการตรวจรักษา เพราะอยากเห็นผู้ป่วยทุกคน..มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค

16 ปี กับประสบการณ์เฉพาะทางโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ

นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ ประจำคลินิกอายุรกรรม รพ.พญาไท 2 จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลังจากนั้นศึกษาต่อด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต อีกทั้งยังมีประสบการณ์ฝึกอบรมเฉพาะทาง ด้านเวชบำบัดวิกฤตและการวิจัยทางคลินิก และโรคระบบทางเดินหายใจที่ Royal Brompton London และ University of London ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีความสนใจเรื่องการจัดการรายโรค (Disease Management) และ Clinical Practice Guidelines

เจาะลึกด้านระบบทางเดินหายใจ..เพื่อพัฒนาการรักษา

นพ.อภิรักษ์ ตัดสินใจศึกษาต่อด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะผู้ป่วยวิกฤต หลังจากมองเห็นปัญหาที่ว่ามีผู้ป่วยโรคกลุ่มนี้จำนวนมาก และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตสูง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักจะมีการติดเชื้อปอดที่รุนแรง

รับฟังคนไข้..อย่างใส่ใจ เพื่อมอบการรักษาที่ดีที่สุด

การฟังและการสื่อสารกับคนไข้ คือสิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญ เพราะการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนนั้น แพทย์ต้องฟังว่าผู้ป่วยว่าต้องการสื่อสารอะไรกับแพทย์ ซึ่งในการฟังนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ฟังสิ่งที่ผู้ป่วยเล่าหรือถ่ายทอดออกมาเท่านั้น แต่ยังต้องสังเกตท่าทาง อวัจนะภาษาของผู้ป่วยด้วยว่าจริงๆ แล้วต้องการสื่ออะไรออกมา เพื่อที่แพทย์จะได้วินิจฉัยโรคและค้นหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนมากที่สุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร. 02-617-2444 ต่อ 4104, 4106 Phyathai Call Center 1772

คลิกดูรายละเอียด