ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.จักษุวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2559 - 2561จักษุแพทย์รพ.สงฆ์
2552 - 2559หัวหน้างานกลุ่มจักษุวิทยารพ.น่าน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันอังคาร17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.