ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2534 - 2561แพทย์ประจำรพ.พญาไท2
2540 - 2551ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันอังคาร13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันเสาร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talkคลิกดูรายละเอียด